Zakázkový list pro potřeby IBEKR s.r.o.

Základní informace

CO? KDE? KDY?

Informace o zákazníkovi

Jméno a kontaktní údaje

Informace o provedené práci

Jméno zhotovitele a popis práce

Fotodokumentace

Podpis zákazníka

Začít znovu

Tento doklad neslouží jako podklad pro fakturaci. Tento doklad je písemným potvrzením provedených a ujednaných prací zhotovitelem a jeho zaměstnanci se zákazníkem.